Vítejte na stránkách soukromé ordinace   

Ambulatní nestátní zdravotnické zařízení poskytující zdravotní péči v oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ. Lékařská péče je poskytována ve třech ordinacích:

 • POSTUPICE, Školní 154, PSČ 257 01
 • BENEŠOV, U Mlýna 2225, PSČ 256 01
 • VLAŠIM, Blanická 1089, PSČ 258 01

*** DOVOLENÁ ***

pondělí 22. - pátek 26. července 2024


Zastupují MUDr. Zdeněk Šimbera a Dina Simakova, promovaný lékař
v ordinaci ANALYSIS s.r.o. - Chocerady a Ostředek
Tel. 312312100, 607159951, 317795423.


Informace o ordinačních hodinách ANALYSIS s.r.o. naleznete na stránkách

*** Opatření proti šíření koronaviru ***


AKTUALIZACE ke dni 1. září 2023

Po vstupu do čekárny si každý pacient provede desinfekci rukou připraveným desinfekčním roztokem.

      INFORMACE pro pacienty o ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

            Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU s účinností od 28.5.2018*** UPOZORNĚNÍ ***

v souvislosti s vydáváním posudků o zdravotní způsobilosti k výkonu prací pro zaměstnavatele (vstupní, periodická, mimořádná prohlídka).

K provedení pracovnělékařské prohlídky a vydání posudku musí žadatel předložit žádost svého zaměstnavatele dle ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. V této žádosti musí být zaměstnavatelem uvedeny údaje o pracovním zařazení, druhu práce, atd., vyjádřené tzv. kategorií práce. Od kategorie 2 a vyšší posudky vydává pouze smluvní lékař pracovnělékařské péče. Pokud žadatel není naším registrovaným pacientem, předkládá též výpis ze zdravotní dokumentace od svého registrujícího lékaře. Bez těchto dokladů nemůže být provedena prohlídka a vystaven posudek.


ORDINACE VŠEOBECNÉHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

zavedla systém telefonického objednávání pacientů. Lhůta pro objednání je do 3 dnů, pacient nemusí zbytečně čekat. Mezi plánovaná vyšetření a administrativní úkony, které se provádějí pouze po předchozím objednání, patří:

 • Preventivní prohlídky
 • Vstupní/výstupní prohlídky
 • Kontrolní vyšetření
 • Vyžádaná vyšetření a posudky pro ČSSZ, komerční pojišťovny, aj.
 • Vyšetření a vystavení posudku o zdravotní způsobilosti pro řidičské, zdravotní, zbrojní, svářečské, apod. průkazy
 • Prohlídky pracovnělékařské péče
 • Vyšetření imobilních pacientů doma
 • Předpisy trvale užívaných léků

AKUTNÍ případy jsou ošetřeny IHNED, v objednávacím systému je pro ně vyčleněna časová rezerva.
Objednání nebo žádost o vyšetření pacienta doma lze provést telefonicky během provozních hodin ambulancí na uvedených tel. číslech.

Nové registrace - pojištěnci se mohou registrovat v našich ordinacích od 14 let. Z kapacitních důvodů uvádíme počet volných míst k registraci vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí v rubrice AKTUÁLNĚ. Dojde-li k vyčerpání limitu, bude to zde oznámeno.

Pojištěnci neregistrovaní v našich ordinacích mohou být ošetřeni pouze v případě akutního onemocnění. Předpis na léky bude vydán pouze v rámci neodkladné lékařské pomoci. Veškerá kontrolní vyšetření a předpisy na léky, které trvale užíváte, si musíte zajistit u svého registrujícího praktického lékaře. Praktický lékař je limitován zdravotními pojišťovnami nejen v rozsahu poskytované zdravotní péče, ale zejména v objemu předepisovaných léčiv. Z těchto důvodů nemůže být vašim požadavkům na předpisy léků vyhověno. Plánujete-li letní pobyt v okolí na dobu delší 3 měsíců, máte možnost dočasné přeregistrace zde v ordinaci (pokud je volné místo).

Souhlas pacienta se sdělováním informací o jeho zdravotním stavu - dle platné zákonné normy je součástí zdravotnické dokumentace vyplněný a pacientem podepsaný příslušný formulář. Určuje tímto osobu, které mohou být sděleny informace o zdravotním stavu pacienta, případně, že si tento nepřeje informace komukoli sdělovat. Formulář je k dispozici u asistentky a je ve vlastním zájmu každého, aby měl tento "Souhlas" zařazen v dokumentaci. V opačném případě se má za to, že si pacient nepřeje informace o svém zdravotním stavu sdělovat, a pak není možné ze strany zdravotnického zařízení tyto informace poskytovat ani rodinným příslušníkům.

Preventivní prohlídky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Podstatou prevence je včasné zachycení onemocnění, kdy se ještě nemusí projevovat klinické příznaky. Díky preventivní prohlídce se zvyšuje šance na stanovení správné diagnózy a tím na vyléčení. Časové rozmezí preventivních prohlídek je u osob od 14 let 1 x za dva roky, nejdříve však 23 měsíce po provedení poslední preventivní prohlídky. Pokud pacient vyžaduje preventivní prohlídku v kratším intervalu, musí ji uhradit z vlastních prostředků.

Screening rakoviny tlustého střeva a konečníku
Dospělí od 50 do 54 let 1x ročně, dospělí od 55 let 1x za 2 roky.
Provádí se vyšetření na stanovení okultního krvácení ve stolici testem (TOKS). Osoby nad 55 let mohou zvolit místo vyšetření TOKS v intervalu 1x za 2 roky provedení primární screeningové kolonoskopie na screeningových pracovištích. V případě, že je výsledek kolonoskopie negativní, další vyšetření TOKS nebo kolonoskopie se provádí až za 10 let. Při pozitivním výsledku TOKS následuje screeningová kolonoskopie.

Screening rakoviny prsu
Ženy od 45 let 1x za 2 roky jsou posílány ke screeningovému mamografickému vyšetření.

Očkování
- o probíhajícím očkování budete průběžně informováni v aktualitách.
Jak to funguje? Zájemce o určitý typ vakcíny (proti chřipce, klíšťové encefalitidě, žloutence, HPV, aj.) se nejprve přihlásí u sestry. Složí zálohu, neboť tyto vakcíny nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění (kromě specifikovaných vyjímek při očkování proti chřipce), a následně bude vakcína objednána. Důležitým faktorem při manipulaci s očkovacími látkami je dodržení chladového řetězce před aplikací. Z tohoto důvodu jsou vakcíny objednávány přímo od výrobce nebo distributora, kteří certifikátem zaručují dodržení podmínek při distribuci.
Doporučujeme očkování proti klíšťové encefalitidě klientům všech věkových kategorií. Žijeme v oblasti Posázaví, kde je statisticky nejvyšší výskyt nakažených klíšťat v ČR. Očkování proti této zákeřné infekční nemoci, která nezřídka vede k trvalému poškození zdraví nebo i smrti, probíhá celoročně podle věkového a časového schematu.

zpět nahoru

PROVOZNÍ DOBA odpovídá ordinačním hodinám
    ORDINAČNÍ HODINY

Po 8-11:30 POSTUPICE 13:30-16 BENEŠOV
Út 7-12:30 BENEŠOV
St 8-13 POSTUPICE
Čt 7-9 BENEŠOV 10-14 VLAŠIM 15-18 POSTUPICE
8-12:30 POSTUPICE

zpět nahoru

irenakrcmova(at)seznam(dot)cz


Na základě Vyhlášky o zdravotní dokumentaci č. 98/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů NELZE lékařské ani jiné zprávy související se zdrav. dokumentací zasílat jako PŘÍLOHU běžného emailu. Protože se jedná o nezabezpečenou elektronickou komunikaci, není tímto dodržen zákon o ochraně osobních údajů a zákon o zdravotní dokumentaci. Pokud přesto nám tímto způsobem zprávu pošlete, tak pouze s rizikem, že důvěrné informace o Vaší osobě mohou být zneužity třetí stranou. NEPOŽADUJTE od nás zasílání výpisů, různých kopií a lab. výsledků ze zdravotnické dokumentace emailem. Děkujeme za pochopení.


zpět nahoru
SMLUVNÍ VZTAHY SE ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI


111 201

207   211

205

zpět nahoru